กิจกรรมการประกาศในแต่ละจังหวัด
     
     

การประกาศข่าวประเสริฐ
ณ จังหวัด พะเยา


การประกาศข่าวประเสริฐ
ณ จังหวัดเชียงใหม่


การประกาศข่าวประเสริฐ
ณ จังหวัดเชียงราย

 

พระ‍เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เรา​เป็น​ทาง​นั้น เป็น​ความ‍จริง​และ​เป็น​ชีวิต
ไม่‍มี​ผู้‍ใด​มา​ถึง​พระ‍บิดา​ได้​นอก‍จาก​จะ​มา​ทาง​เรา

ยอห์น 14:6

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซด์

Home Remedies For Wrinkles