รูปภาพการประกาศในที่ต่างๆ
ณ คริสต์จักรประตูสวรรค์ เชียงใหม่ ณ เชียงของ จังหวัดเชียงราย ณ เวียงจันทร์ ประเทศลาว
บ้านแห่งความหวัง เชียงใหม่ บ้านแม่ละ แม่ฮ่องสอน แม่สรวย เชียงราย
บ้านป่ากลาง จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดพิษณุโลก
ประเทศรัสเซีย ผู้รับใช ครอบครัวมิชชั่นนารี
คริสต์จักรเยโซน ประเทศเกาหลีใต้ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม #1 การประกาศที่คริสต์จักรประตูสวรรค์
วิดีโอ"การประกาศในที่่ต่างๆ"
     

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซด์